Akutní pankreatitida

Slinivka břišní, tzv.pankreas, je žláza s vnější a vnitřní (produkce 2 významných hormonů – insulinu a glukagonu) sekrecí.

Cestování se zvířaty

Cestování se zvířaty

(platí od 29.12.2014)

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky stanovené kompetentní veterinární autoritou konkrétní třetí země. Aktuální veterinární podmínky pro vývoz by si měla zjistit vždy osoba doprovázející zvíře v zájmovém chovu – a to buď přímo u kompetentní veterinární autority nebo na zastupitelském úřadě dané třetí země.

Třetí země:

Cestování se psy

Cestování se psy

(platí od 29.12.2014)

1. Identifikace zvířete

Pes, kočka a fretka musí být označeni mikročipem. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Pokud mikročip nesplňuje tyto požadavky, musí majitel nebo oprávněná osoba zajistit při každé kontrole odpovídající čtecí zařízení.

Označení zvířat tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011.

Jak se postarat o psa po operaci

Jak se postarat o psa po operaci

Po skončení operace je pes určitou dobu ponechán ve vyhřívaném pooperačním boxu, kde se pod pravidelnou kontrolou personálu probírá z narkózy. Většinou mu bývá v té době ještě podávána infuse a případné další léky. Pacient bývá majiteli vydán zhruba dvě až pět hodin po operaci, kdy už je v bdělém stavu, nevyžaduje odbornou péči a je vyloučena většina z možných postoperačních rizik.

Jak se připravit na operaci svého psa

Jak se připravit na operaci svého psa

Na co připravit sebe i svého psa před banálním zákrokem, stejně jako před život zachraňující operací pokud bude použita narkóza?

Pokud majitel neřeší náhlý úraz svého psa nebo atak nemoci, bývá k operačnímu zákroku objednán. Pak má zpravidla dost času na to, aby psa zodpovědně připravil.