Interní medicína

Tým veterinární kliniky U Výstaviště má více jak desetileté zkušenosti v oblasti interní medicíny a nabízí diagnostiku a možnosti terapie. Servis zahrnuje vyšetření v mnoha oblastech interní medicíny – např.neurologie, gastroenterologie, dermatologie, endokrinologie, imunitní onemocnění, onkologie, hematologie a infekční onemocnění.

V některých oborech úzce spolupracujeme s diplomovanými veterinárními lékaři.

Rentgenologie

Rentgenové vyšetření patří k základním vyšetřovacím metodám. Metoda pracuje s rentgenovým zářením, což je elektromagnetické vlnění o velmi krátké vlnové délce. U nás používáme tzv. přímou digitalizaci. Přímá digitalizace rentgenového obrazu je založena na záznamu obrazu pomocí snímacích detektorů. K detekci se používají polovodičové systémy, které převádějí obraz vzniklý expozicí rentgenovým zářením přímo na viditelný záznam.

Ultrasonografie

Ultrazvuková sonografie je diagnostická zobrazovací technika založená na registraci ultrazvuku odraženého od tkání. Náš ultrazvuk využívá i Dopplerova jevu (využívá ultrazvukových vln zejména k měření rychlosti a směru průtoku krve).

Dermatologie

  • mikroskopie kožních seškrabů
  • kultivace bakteriologická, mykologická
  • otoskopická vyšetření a ošetření uší
  • alergenodiagnostika

Onkologie

Onkologie je odvětví medicíny, který se zabývá prevencí, diagnostikou a nechirurgickou léčbou nádorových onemocnění.

Endokrinologie

Mezi nejčastější endokrinopatie ( hormonální poruchy ) patří cukrovka, poruchy činnosti štítné žlázy a nadledvinek. Diagnostika a léčba nemocí endokrinního systému nebývá jednoduchou záležitostí, je nutno začít již od pečlivé anamnézy, klinického vyšetření, kompletního rozboru krve či zobrazovacích metod. Pokud máme podezření na některou z hormonálních poruch provádíme speciální vyšetření.

  • stanovení hormonů v periferní krvi či v moči
  • dynamické funkční testy
  • stanovení glykemické křivky

Po stanovení konečné diagnózy je často nutná dlouhodobá až celoživotní terapie. Pacient s endokrinní poruchou je pečlivě monitorován a zván na pravidelné kontroly.