Cestování se zvířaty

(platí od 29.12.2014)

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky stanovené kompetentní veterinární autoritou konkrétní třetí země. Aktuální veterinární podmínky pro vývoz by si měla zjistit vždy osoba doprovázející zvíře v zájmovém chovu – a to buď přímo u kompetentní veterinární autority nebo na zastupitelském úřadě dané třetí země.

Třetí země:

 • USA
 • Kanada
 • Austrálie (poznámky)
 • Izrael 
 • (veterinární osvědčení pro psy a kočky vyvážené do Izraele)
 • Island
 • Norsko
 • Švýcarsko
 • Japonsko
 • Jižní Korea
 • Nový Zéland
 • (formuláře pro import)
 • Honduras
 • Mexiko
 • Singapur
 • Hongkong
 • JAR
 • Brazílie
 • Srbsko
 • Spojené arabské emiráty
 • Taiwan 

V případě, že třetí země dovozu vyžaduje vystavení veterinárního osvědčení a nemá specifikovány vlastní dovozní podmínky, lze pro cestování se psy nebo kočkami, za předpokladu obdržení souhlasu kompetentní veterinární autority dané třetí země, použít obecné veterinární osvědčení pro psy a kočky.

V případně přesunu do třetí země přes některý z členských států EU musí být splněny podmínky pro přesun v rámci EU uvedené v následujícím odkazu: Cestování se psy, kočkami a fretkami z České republiky do členských států EU.