Prevence

Prevence je důležitá z hlediska přenosu onemocnění.

Vakcinace se u psa provádí od 6 týdne stáří vakcinou DHPPi (virus laryngotracheitis canis, virus parainfluensis canis, parvovirus enteritidis canis, virus febris contagiosae canis), opakuje se za tři týdny vakcinou DHPPiL (s leptospirozou) a poté následuje poslední vakcinace se zákonem povinnou vzteklinou DHPPiLR (rabies) od 3 měsíců stáří.

U kočky je schéma trochu jiné a úvodní vakcinace se zahajuje od 8 týdne stáří. Vakcina obsahuje virus rhinotracheitis felis, calicivirus felis, virus panleucopeniae felis.

Revakcinace se opakuje za 3 týdny a může se kombinovat se vzteklinou, chlamydiemi ...

Odčervování se provádí každých 14 dní od 14. dne stáří až do poslední vakcinace a poté každé 3 měsíce.