Pohotovostní služba je možná po předchozí telefonické domluvě na tel.: 605 866 733 a je určena pouze pro akutní a život ohrožující stavy. Prosíme o nezneužívání pohotovostního telefonu pro konzultace ohledně chovu, výživy, objednávání pacientů atd.

Ošetření mimo ordinační hodiny je zpoplatněno částkou 1000 Kč, cena úkonů je navýšena o 50 % a mohou být účtovány cestovní výlohy sloužícího lékaře.