Interní medicína

Tým veterinární kliniky U Výstaviště má více jak desetileté zkušenosti v oblasti interní medicíny a nabízí diagnostiku a možnosti terapie. Servis zahrnuje vyšetření v mnoha oblastech interní medicíny – např.neurologie, gastroenterologie, dermatologie, endokrinologie, imunitní onemocnění, onkologie, hematologie a infekční onemocnění.

V některých oborech úzce spolupracujeme s diplomovanými veterinárními lékaři.

Rentgenologie

Rentgenové vyšetření patří k základním vyšetřovacím metodám. Metoda pracuje s rentgenovým zářením, což je elektromagnetické vlnění o velmi krátké vlnové délce. U nás používáme tzv. přímou digitalizaci. Přímá digitalizace rentgenového obrazu je založena na záznamu obrazu pomocí snímacích detektorů. K detekci se používají polovodičové systémy, které převádějí obraz vzniklý expozicí rentgenovým zářením přímo na viditelný záznam. Provádíme RTG vyšetření pro oficiální posouzení DKK, DLK, OCD a SA. 

Ultrasonografie

Ultrazvuková sonografie je diagnostická zobrazovací technika založená na registraci ultrazvuku odraženého od tkání. Náš ultrazvuk využívá i Dopplerova jevu (využívá ultrazvukových vln zejména k měření rychlosti a směru průtoku krve).

Dermatologie

  • mikroskopie kožních seškrabů
  • kultivace bakteriologická, mykologická
  • otoskopická vyšetření a ošetření uší
  • alergenodiagnostika

Onkologie

Onkologie je odvětví medicíny, který se zabývá prevencí, diagnostikou a nechirurgickou léčbou nádorových onemocnění.

Endokrinologie

Mezi nejčastější endokrinopatie ( hormonální poruchy ) patří cukrovka, poruchy činnosti štítné žlázy a nadledvinek. Diagnostika a léčba nemocí endokrinního systému nebývá jednoduchou záležitostí, je nutno začít již od pečlivé anamnézy, klinického vyšetření, kompletního rozboru krve či zobrazovacích metod. Pokud máme podezření na některou z hormonálních poruch provádíme speciální vyšetření.

  • stanovení hormonů v periferní krvi či v moči
  • dynamické funkční testy
  • stanovení glykemické křivky

Po stanovení konečné diagnózy je často nutná dlouhodobá až celoživotní terapie. Pacient s endokrinní poruchou je pečlivě monitorován a zván na pravidelné kontroly.