Březost (gravidita) je období od oplození vajíček spermiemi do doby porodu. Oplození vajíček předchází přirozené krytí, případně umělá inseminace.

 

Krytí – pří přirozeném krytí je ejakulát psa deponován do přední třetiny pochvy feny v blízkosti děložního krčku. Odtud se spermie dostávají vlastním pohybem za pomoci nasávacích pohybů dělohy přes krček děložní do dělohy. Dělohou spermie procházejí a následně se dostávají do vejcovodu, kde při čekání na vajíčka zrají (tzv.kapacitace spermií – aktivace enzymů pro průnik spermie přes obaly vajíčka). Protože spermie většinou nenarazí ve vejcovodu na připravená vajíčka,  mají schopnost přežit ve vejcovodu 4-7 dní, po tuto dobu jsou spermie stále oplození schopné. Tato doba se může zkrátit například u nemocných, nebo starších psů. Z toho vyplývá, že termín krytí se nemusí shodovat s termínem oplození, proto i nástup porodu počítáme s odchylkou 4-7 dní.

 

Oplození – proces, při kterém dochází ke splynutí samičích pohlavních buněk (vajíček) se samčími pohlavními buňkami (spermie). K oplození dochází ve vejcovodu a vajíčka zde musí dozrát, po dozrání jsou oplození schopné pouze 2 dny.

 

Po oplození nastává vývoj zárodku. Oplozené vajíčko se dělí a sestupuje do dělohy během 8 až 12 dní, k jeho uhnízdění (tzv.nidaci) dochází 16. - 18.den. Od 20. dne se vyvíjí placentární spojení.

3 a 4.týden je charakteristický vývojem orgánových systémů a mírným růstem.

5.týden březosti – proces osifikace některých kostí, zakládají se smyslové orgány.

 

Vývoj plodu – od 5.týdne (35.den) označujeme vyvíjející štěně jako plod, dokončuje se vývoj vnitřních orgánů, probíhá intenzivní růst kostí a srsti.

 

Doba březosti u fen trvá 58 – 72 dní, v průměru 63 dní.

*První polovina březosti je chování u fen nezměněno, pohyblivost je neomezená a zaběhnutý rytmus života feny nemusí být chovatelem pozměněn.

 

*Druhá polovina březosti je charakteristická opatrnějším pohybem feny, fena může být více mazlivá a přítulnější, vyhledává společnost majitele. Tyto faktory jsou ale závislé zejména na povaze feny.

 

*Poslední třetina březosti bývá provázená patrnými pohyby plodu přes břišní stěnu.

 

Někdy se mohou objevit zavádějící ukazatele březosti: při překrmování dochází k zvyšování hmotnosti zvířete, zvětšení dutiny břišní a to nám může imitovat březost. Zvětšení mléčné žlázy začíná 25. - 30.den po vrcholu říje, může se ale objevit i při falešné březosti (tzv.pseudograviditě).

 

Pokud chcete mít jistotu březosti Vaší feny je dobré provést veterinárním lékařem sonografické vyšetření dělohy kolem 25. - 30.dne po krytí, kdy lze graviditu potvrdit, případně při nechtěném krytí vyloučit.

Pokud je fena březí není zapotřebí měnit zvyklosti feny – procházky, hry a výživu zvířete zachovat do 35.dne březosti.

Ve druhé polovině březosti by mělo dojít k úpravě výživy a pohybové nároky přizpůsobit březí feně.

 

Během březosti konzultujte podávání jakýchkoliv preparátů s veterinárním lékařem!