Nádory mléčné žlázy se u psů vyskytují stejně často jako u lidí. Možná Vás překvapí, že rakovina mléčné žlázy je nejčastější nádorové onemocnění u fen. U nekastrovaných fen jsou nádory mléčných žláz nejčastějším typem nádorů. Nádory mléčné žlázy jsou velmi vážný problémem a proto by neměly uniknout Vaší pozornosti. Zjištění nádorového onemocnění mléčné žlázy u psů je ve většině případů snadné - pouhým prohmatem mléčné žlázy lze nahmatat malé zatvrdlinky již od velikosti hrášku přímo pod kůží. Může se jednat o ojedinělý útvar nebo rozsev většího počtu uzlíků. Objevují se většinou po 8. roce života feny, nejčastěji na posledních dvou párech mléčných žláz. Jakmile se u feny objeví první nádor většinou nalézáme nové útvary v poměrně krátké době na jiných místech. Když vyšetřujete Vašeho psa je nutné prohmatat všechny žlázy, ale nejpečlivěji právě čtvrtý a pátý pár.

 

 • Rizikové faktory vývoje rakoviny mléčné žlázy
   

Rizika vzniku nádorů zvyšují:

 • Pohlaví - nekastrované feny, ale stejně jako u lidí může toto onemocnění postihnout i samce
 • Plemenná predispozice - německý ovčák, pudl, jezevčík, kokršpaněl, teriéři
 • Věk -  nejčastěji zjištěna u fen starších osmi let, ovšem výskyt i u dvouletých fen není        výjimečný
 • Opakované falešné březosti
 • Obezita a krmení dietou bohatou na tuky v prvním roce života 


Rizika vzniku nádorů snižují:

 • Kastrace může výrazně snížit riziko výskytu rakoviny mléčné žlázy. U fen, které byly kastrovány před první říjí je rakovina mléčné žlázy velmi vzácná. Feny, které byly kastrovány po první říji ale před čtvrtou, nebo do 2,5 let věku je výskyt nižší než u fen, které kastrovány nebyly.  Předpokládá se, že redukce hormonálních faktorů (estrogenu, progesteronu) snižuje výskyt tohoto onemocnění.

 

  • Typy nádorů

 

Existuje mnoho typů nádorů mléčné žlázy. Přibližně polovina z nich je benigních (nezhoubných) a polovina maligních (zhoubných - „rakovinových“). Jedna fena může mít na mléčných žlázách zároveň několik druhů nádorů a i v rámci jednoho novotvaru může být několik odlišných částí. Proto se k určení prognózy doporučuje nechat histologicky vyšetřit všechny odebrané útvary. Prognóza pak záleží na výsledku histologického vyšetření a klinických příznacích.

 

Benigní

Nejčastějším benigním typem nádoru je v podstatě směsice několika druhů tkáňových buněk - nejčastěji žlázové, pojivové tkáně. I nezhoubný nádor se časem může transformovat ve zhoubný, proto je lepší ke všem přistupovat, jakoby zhoubné byly.

 

Maligní

Přibližně 50% nádorů mléčných žláz je zhoubných (maligních tvořících metastázy v jiných orgánech). Nejčastějšími typy maligních nádorů jsou karcinomy nebo adenocarcinomy. Hlavní rozpoznávací znaky zhoubných nádorů jsou: velikost nad 3cm, vřed na povrchu, neostré ohraničení od okolních tkání, fixace ke kůži, podkoží či břišní stěně, přesahování střední linie mezi dvěma mléčnými lištami, plemenná predispozice.

Metastázy
Pokud není rakovina mléčné žlázy léčena, rakovinové buňky metastazují (rozšiřují se) do jiných částí těla nejčastěji do jater nebo plic. Rakovina metastazuje do jiných částí těla tak, že se oddělí jednotlivé rakovinné buňky a putují lymfatickými cestami. Lymfatický systém zahrnuje jak lymfatické cesty tak uzliny. V uzlinách se vytvoří nové nádory a ty pak rozšiřují rakovinné buňky do dalších orgánů jako třeba plic, jater a ledvin. V těchto orgánech rostou nádory do takových rozměrů že tyto nemohou dále normálně fungovat. Jakmile se zjistí zhoubný nádor v lymfatických uzlinách je prognóza velmi nepříznivá neboť je téměř jisté že se nádor znovu objeví na nějakém místě těla.

 • Léčba

Chirurgické odstranění: Klasickou léčbou první volby je chirurgické odstranění. Včasná operace může být zásadní pro dobrý výsledek. Nezhoubné nádory mohou být chirurgickou operací úspěšně vyléčeny, u potenciálně zhoubných se včasným odnětím většinou sníží riziko metastáz. Jakmile se na mléčné žláze psa objeví jakýkoli nový útvar doporučuje se, pokud pes není příliš starý, odstranění. Pokud se rakovina diagnostikuje včas je v 50% případů pravděpodobné, že se jí podaří úplně odstranit. Jak velké množství tkáně je nutné odstranit závisí na úsudku lékaře. Někdy postačí odstranění pouze nádoru, někdy se vezme v úvahu způsob šíření metastází a současně s nádorem se odstraní i zbytek žlázy. Mnoho chovatelů si spojuje tuto operaci s totální mastektomií u lidí se všemi problémy s ní spojenými. U lidí tato operace znamená zásah do tkáně pod žlázou, což komplikuje hojení. Psi mají celou žlázu i uzliny mimo sval takže do spodních tkání není třeba zasahovat. Proto je tato operace snadnější a doba rekonvalescence kratší. Totální mastektomie u psa znamená odstranění všech pěti párů žláz s mízními uzlinami. Přestože se jedná o poměrně rozsáhlý zákrok stehy se vytahují již po 10 až 14 dnech a od této doby povolujeme normální aktivitu. Odoperované nádory by měly být zaslány na patohistologické vyšetření, aby mohl být určen jeho typ. Některé nádory nejsou zhoubné a tato informace zbaví majitele psa velkých starostí. Pokud se jedná o nádor zhoubný bude veterinář psa sledovat a kontrolovat jestli se nádor neobjeví nebo jestli nenaroste na jiném místě.

Chemoterapie a radioterapie: V humánní medicíně je radioterapie a chemoterapie běžným postupem ve spojení s operací. Některé preparáty jako doxorubicin a dactinomycin se používají i u psů. Efektivnost radioterapie dosud nebyla prokázána. V současné době se testují i některé hormonální přípravky. V každém případě je však operativní odstranění nádorů hlavním léčebným postupem.

 

 • Prevence:
   
 • Každá fena, u které není plánovaný chov by měla být kastrována před první říjí, abychom zamezili vzniku nádorů na mléčné žláze.
 • Chovné feny, na kterých již přestaneme chovat by měly být kastrovány, co nejdříve.
 • Pokud Vaši fenu trápí falešné březosti nechat ji co nejdříve vykastrovat.
 • Pokud se na mléčné žláze objeví novotvary je nutné o této skutečnosti ihned informovat veterinárního lékaře a nečekat jak se bude situace vyvíjet.
 • Nádor musí být odstraněn a odebraná tkáň by se měla zaslat na histologické vyšetření.
 • Pravidelně kontrolovat stav mléčné řlázy, zejména po hárání.