MVDr.Miroslav Špírek

Interna a zobrazovací metody.